- Politiskt och filosofiskt café
Söndag 1 februari, Kl 15:00 - 17:00, Jannis café

 

- Politiskt och filosofiskt café
Söndag 1 mars, Kl 15:00 - 17:00, Jannis café

 

- Politiskt och filosofiskt café
Söndag 5 april, Kl 15:00 - 17:00, Jannis café

 

- Politiskt och filosofiskt café
Söndag 3 maj, Kl 15:00 - 17:00, Jannis café

 

- Politiskt och filosofiskt café
Söndag 7 juni, Kl 15:00 - 17:00, Jannis café

 

- Politiskt och filosofiskt café
Söndag 5 juli, Kl 15:00 - 17:00, Jannis café

 

Följande verksamheter anordnas regelmässigt:

  • Första söndagen i varje månad arrangeras ett politiskt och filosofiskt café, dit vem som helst får komma och föreslå något ämne att ta upp. Under våren 2012, Kl 15 - 17, på Jannis café.
  • Öppna offentliga möten arrangeras ca 8 gånger per år.
  • Ibland anordnas studiecirklar för att djupare studera något ämne.

 

 

 

 

 

 

 

--