Tankesmedjan Nynäshamn

 

 

 

 

 

 

Möte om bostadspolitiken i Nynäshamn

 

5:e maj anordnade Tankesmedjan Nynäshamn en offentlig diskussion om ämnet "Bostad  i  Nynäshamn? Samhällets ansvar?  Eller en PRIVATSAK??"

Det har ju skrivits en hel del på senare tid om alla dem som stötts ur sjukförsäkrings- och arbetslöshetssystemen, och tvingas leva på socialbidrag. Men det blir fler och fler som dessutom stöts ut ur eller aldrig kommer in i "bostadssystemet". På mötet berättades om människor som tvingas bo i tält, i föreningslokalers källare eller hemma hos någon som förbarmat sig.

Det uppstår "moment 22"-situationer, då det ställs krav på arbete för att få hyra en lägenhet men samtidigt krav på bostad för att få ett arbete. Enda chansen att få hjälp av kommunen kan vara att försöka skaffa sig en psykiatrisk diagnos, trots att man egentligen är frisk.

Ett mer generellt problem i hela landet är bristen på hyresbostäder. De inbjudna nynäshamnspolitikerna från olika partier var faktiskt ense om att det behöver byggas fler sådana. Många har ju inte råd med de insatser i miljonklassen, som krävs för att skaffa sig en bostadsrätt.

Men kön till hyresrätter i Nynäshamn består av tusentals personer, och det planerade byggandet räcker inte till på långa vägar.

Partirepresenterna tycktes också vara eniga om att de  statliga finansieringsreglerna måste ändras för att hyreslägenheter ska börja byggas i större utsträckning. Men åtminstone representanten för Vänsterpartiet ansåg också att kommunen måste börja utnyttja sina lagliga möjligheter och sätta press på byggherrarna. Inga exploateringsavtal om inte en viss procent hyreslägenheter skrivs in!

 

Text: Hannu Komulainen