Tankesmedjan Nynäshamn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivist besökte Tankesmedjan Nynäshamn:

 

Mitt val är värt priset!

 

Klarar sig demokratin utan civil olydnad? Under den lätt provocerande rubriken talade läraren Pelle Sunvisson, från Haninge, när han den 26 april mötte en fulltalig publik hos Tankesmedjan Nynäshamn, i bibliotekets lokaler på Stadshusplatsen i Nynäshamn.


 

  Utan arrangörens direkta avsikt kunde Pelle Sunvissons medverkan ses som en uppföljning på det föregående mötet i Tankesmedjan Nynäshamns regi, som hölls i mars. Då var det riksdagsledamoten från Kiruna, Siv Holma, som talade med hetta och engagemang om hur Norrbotten blivit en krigszon för Natoövningar och om den frustration och vrede som dessa övningar väcker.

   

  Pelle Sunvisson skildrade, i ord och bild, hur han med flera andra hade agerat i Norrbotten, under Natos övningar. Och om bevekelsegrunderna för aktionen. Han kunde också förmedla hur han genom åren hade varit på andra platser; för att i handling ge uttryck åt en övertygelse som stått i strid mot den praktiserade politiken.


  Engagemang är drivkraften

  Mötet inleddes dock med att Pelle Sunvisson inbjöd varenda en i hela publiken att berätta om vad det är som engagerar, på djupet. Alla svarade i termer av demokrati, alla människors lika värde, rättvisa och mänskliga rättigheter.

  • Det är också drivkraften bakom det som jag vill definiera som civil olydnad; engagemanget för en sak som blir så stor att man varken kan eller vill kompromissa, framhöll han.

   

  Den grupp som han själv tillhörde var ett nätverk, förklarade han vidare. Namnet är ”ofogrörelsen” och kommunicerar i huvudsak via sociala medier. I rörelsen finns både supporters – och aktivister. Rörelsen agerar utifrån principen att det man gör ska vara öppet, att ingen människa ska komma till skada och att man står för sitt agerande, samt – där det blir aktuellt – även för de rättsliga följderna.

  Motiverades under studieåren

  Pelle Sunvisson berättade vidare att hans engagemang för ”civil olydnad” tog fart när han under studieåren i Göteborg såg sambandet mellan kulturella och socioekonomiska samhällsstrukturer och själva fredsfrågan.

  När någon ur publiken funderade över hur han kunde kombinera sin yrkesroll, som grundsskolelärare, med att vara aktivist, så drog han på munnen:

  • Det är inget bekymmer! Jag tror att det finns föräldrar som ser ett värde i att deras barn har lärare som visar sitt engagemang. Men jag får naturligtvis hålla i sär mina roller. Kravet på mig som lärare är att jag ska vara en bra – lärare.

   

  Och inför frågan om det inte är dyrt att vara aktivist, med tanke på att det både tar tid och att man fortlöpande beslås med dryga böter, drog han ännu en gång på munnen:

  • Vi gör ju alla val i våra liv. Jag tycker att mitt val är värt priset!

   

  Inget krav på ersättning
  Pelle Sunvisson avtackades med en varm applåd och med ett diplom, där det av texten framgick att det öppna och kritiska samtalet är en omistlig del i varje demokratiskt och hederligt samhälle. Pelle Sunvisson medverkande utan några som helst krav på ekonomisk ersättning.

  Sekreteraren uppvaktad
  Innan mötet avslutades uppvaktades även Tankesmedjan Nynäshamns sekreterare Margareta Björnson – med ett stort tecknat collage – för att hon nyligen hade fyllt år, men också för ett ständigt och hängivet arbete i Tankesmedjan Nynäshamn.

   

  Text: Ulla Tengling