Tankesmedjan Nynäshamn

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirerande möte med friheten i fokus hos Tankesmedjan Nynäshamn

Friheten? Hur förhåller vi oss till den? Det var temat när Tankesmedjan Nynäshamn arrangerade ett brett och öppet samtal på kvällen den 30 maj i bibliotekets lokaler i Folkets hus i Nynäshamn. Lennart Fernström, grundare av en rad tidningar alla med epitetet Fria tidningen, var särskilt inbjuden vid sidan av Sverre Launy, vänsterprofil i Nynäshamn och kulturnämndens ordförande i Nynäshamn, Maria Strömkvist.

En stor och aktiv publik tillika samtalspartners, intog en lyssnande roll under mötets första timme, då begreppet frihet tacklades utifrån en rad skilda infallsvinklar.  Och där man blev smått överens om att frihet kunde ses som något så tämligen enkelt som svängrum. Lennart Fernström berättade hur han i praktiken hade valt den frihet som det är att göra något nytt tillsammans med andra, med likasinnade. För några år sedan startade de den tidning de helst vill läsa.

-          Ingen av oss, i kooperativet, hade annan tidningserfarenhet än just läsarrollen. Men det räckte för att göra en tidning som tog upp de ämnen som vi dittills hade saknat i andra tidningar!


Sverre Launy framhöll det politiska perspektivet; hur den tidiga arbetarrörelsen var synonym med den frihetsrörelse där den förtyckta människan gör sig fria från en härskande övermakt.

 

       -          Men inga friheter, lika lite som politiska system, kan hållas vid liv om  de inte ständigt granskas och ifrågasätts.


Maria Strömkvist höll med, med anlade även en filosofisk aspekt – med friheten som en subjektiv känsla som samhället måste respektera genom att ge fysiska rum åt konst och kultur.


Under mötets andra timme, i det stora gemensamma samtalet med en fulltalig publik, fick frihetsbegreppet ännu fler dimensioner. Lennart Fernström gavs ytterligare tillfälle att berätta om det annorlunda tidningsprojektet och det kollektiv som står bakom. Där alla oavsett arbetsuppgifter har samma storlek på lönen. Härifrån blev sedan steget kort till en diskussion om allmän medborgarlön, och det starka sambandet mellan begreppen frihet, demokrati och trygghet. Och nu blev det ordentlig fart på den allmänna diskussionen – för genast gick tankarna till dagens politiska mantran och realiteter. Där bankernas frihet sker på bankkundernas bekostnad, där valfriheten inte är en frihet för dem som ska välja och där det mesta som privatiseras mera fjättrar än frigör.


De tre särskilt inbjudna avtackades varmt av arrangören, som även vände sig till den breda publiken med ett innerligt tack och ett halvt löfte om nya samtal där laddade ord som jämlikhet och broderskap kommer att fokuseras och problematiseras.


Lennart Fernström medverkande utan några som helst anspråk på ersättning . Han reste dock tillbaka till centralredaktionen i Skarpnäck med ett diplom från Tankesmedjan Nynäshamn där han prisades för att ha deltagit i den sortens samtal som är en omistlig del i varje demokratiskt och hederligt samhälle.


 

Text: Ulla Tengling, ordförande Tankesmedjan Nynäshamn