Tankesmedjan Nynäshamn

 

 

 

 

 

 

Sedan starten har nätverket Tankesmedjan Nynäshamn genomfört följande publika arrangemang:

 

 Datum

Lokal

Huvudperson

Tema

080319

Kvinnocafét

Marita Andersson, VD för Skärgårdshotellet

Att växa upp i Östtyskland

080428

Kvinnocafét

Kerstin Palomäki, nytillträdd Socialchef i Nynäshamn

Att inte väja för det svåra

080520

Bibliot.

Karin Goldstein-Kyaga, tibet-kännare

Tibet i ord o bild. Bilderna visades av Bim spångberg.

080812

Kvinnocafét

Lena Lönnqvist, skribent, folkhögskolerektor

Kan det bli fred i Gaza?

080909

Biblioteket

Ulf Ringdahl, ledare för Fountain House-rörelsen

Om mänsklighet och värdighet

080923

Kvinnocafét

Bengt Göransson, fd kultur-minister

Tankar om kultur och samhälle

081009

Kvinnocafét

Bengt-Åke Berg, ekonom, fd budgetchef på finansdepart.

Om den ekonomiska krisen

090305

Kvinnocafét

Bengt Lindqvist, nynäshamnsbo o fd socialminister

Om välfärden som kom av sig

090507

Alha-

gen

Janne Ohlsson, välbekant fågelkännare i Nynäshamn

Guidad fågelvandring i Alhagens våtmarker

091019

Bibliot.

Birgitta Holmqvist, drömterapeut, Nynäshamn

Går det att förstå drömmar?

100208

Bibliot.

Margareta Björnson, mångfaldspedagog, Nynäsh.

Fördomar? – Nej, inte jag inte!

100303

Bibliot.

Lars Ekstrand, ekon doktor, författare

Är inte medborgarlön ett bättre alternativ?

100519

Bibliot.

Christer Sanne, samhällforskare, författare

Behövs tillväxt för välfärden? 

Kan vi jobba mindre och få det bättre?

100907

Kvinnocafét

Valdebatt: Öppet möte med politiker (s, v, mp, fp, kd, m)

Kan vi lita på att det blir mera kultur i Nynäshamn?

101019

Bibliot.

Peter Norrbohm, journalist o Niklas Mihlberg, NP, Kerstin Nilsson, gy.lärare, Daniel Adborn, politker

Vilken verklighet ska lokaltidningen förmedla till läsarna? Vad är rimliga förväntningar på en lokaltidning?

101201

Backl.v. 31C

Britta Stenstam, cancerläkare, forskare

CANCER. Både ur ditt och ur mitt perspektiv.

110202

Backl.v. 31C

Gunnar Nilsson, terapeut m existentiell inriktning

Ompröva livet?

110406

Backl.v. 31C

Patrik Hadenius, redaktör f Forskning o Framsteg m fl

Var kommer oräddheten ifrån? Om teknikens roll i revolternas Nordafrika.

110505

Backl.v. 31 C

Samtal om bostadspolitiken i Nynäshamn med 4 inbjudna lokalpolitiker (S, V, Mp, Kd)

Bostad i Nynäshamn? Samhällets ansvar? Eller en PRIVATSAK?

110928

Backl.v. 31 C

Berit Bengtsson (riksd.led. v) o Camilla Dunström (SoF, Nynäs) i samtal om FAS 3

En djävulsk idé? Samtal om den kontroversiella åtgärden Fas 3 med arb.marknadssakkunniga.

111027

Bibliot.

Daniel Ankarloo, univ.lektor o författare om hotet mot välfärdssystemen

"Se upp för marknadsmyter och välfärdsmyter"! Tankeväckare kring föreställningar om välfärdens kostnader och möjligheter.

111123

Bibliot.

Mia Maria Rosenqvist, doc.i pedagogik, medlem i Tankesmedjan

Förskolan och skolan kan bli bättre – på barnens villkor! Samtal om möjligheten till en bra förskola o skola för alla barn, om man tar fasta på vad som faktiskt står i läroplanerna.

120119

B Bark-m v 1, Ösmo, hyresgf.

Tre imamer och en företrädare för samfundet Humanis-terna (Rebecca Hybbinette) samtalar om humanism

Vad är humanism i vår tid? ...handlar det om mänsklighet, om religionsfrihet, om solidaritet? Eller betyder det något helt annat – eller kanske ingenting?

120211

Sjukhuset

Öppet möte kring geriatriken i Nynäshamn

(Mer än 200 pers kom, lokalen överfull. Mkt bra samtal. Bra mediebevakning.)

Törs Du bli gammal i Nynäshamn? Med ansvarigt landstingsråd Stig Nyman+lokal panel Katarina Mourath (SvKyrkan), Hossein Abednazari (ÖverläkareGeriatriken), Liselott Vahermägi (S-pol), Mirjam Malm (V-pol).

120327

Biblioteket

Samtal med Siv Holma, riksdagsledamot från Vänsterpartiet om NATOS krigsövningar i norra Sverige. (Knappt 20 personer, men livlig debatt.)

Frågan aktualiserades av det störtade Herkulesplanet. Annars hade inte många känt till övningen "Cold response". Svenska folket vill inte att Sverige ska bli medlem i NATO, men steg för steg slussar regering in oss dit. Varför? 

120426

Biblioteket

Möte om civil olydnad med Pelle Sunvisson

Pelle Sunvisson berättade att han är med i "ofogrörelsen” som kommunicerar i huvudsak via sociala medier. I rörelsen finns både supporters – och aktivister. Rörelsen agerar utifrån principen att det man gör ska vara öppet, att ingen människa ska komma till skada och att man står för sitt agerande, samt – där det blir aktuellt – även för de rättsliga följderna.

120430

Biblioteket

Samtal om frihet med bl.a. Lennart Fernström, Stockholms fria tidning, Vänsterpartiets Sverre Launy och Maria Strömkvist, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden (s)

Samtalet leddes av Ulla Tengling. Försök att få med någon från den borgerliga kanten hade misslyckats.

 

En  mängd aspekter på frihetsbegreppet togs upp. Bl.a. framfördes att trygghet är en förutsättning för frihet. Att valfrihet att välja t.ex. vårdcentral inte handlar om frihet utan om privatisering.

 

Att någon total frihet inte är möjlig, eftersom ökad frihet för flertalet kan förutsätta mindre för en minoritet.

 

Frihet är inte något man uppnått en gång för alla utan måste erövras dagligen.

 

Hur fria är t.ex. dagens ungdom med tanke på det oerhörda kommersiella tryck vi utsätts för?

 

Ovana vid frihet kan leda till att trygghet föredras framför frihet (fångar som begår brott för att komma tillbaka till fängelset)

120826

Biblioteket

(Konstföreningen var huvudarrangör)

Samtal om Strindbergs kvinnosyn

Samtal med Anna Cavalin, litteratur- och genusforskare. Anna berättade om August Strindbergs relationer med olika kvinnor mot bakgrund av samhällsbakgrund och tidens debatter.

 

Strindberg ville vara "modern" och uppmuntrade sina fruar till en egen karriär, men övergick efter en tid till att se dem som i första hand mödrar till sina barn.

 

Speciellt "Fröken Julie" är en pjäs som fortfarande utmanar till nya tolkningar.

 

120909

Biblioteket

Strindberg som konstnär

(Huvudarrangör: Nynäshamns Konstförening)

Sam Westerholm visade tavlor av Strindberg från olika tidsperioder mot bakgrund av hans liv, men även tavlor av några av hans samtida konstnärskollerger.

Sam visade också praktiskt Strindbergs teknik, som var att avstå från pensel och använda palettkniven istället.

120923

Biblioteket

Strindberg som dramatiker

(Huvudarrangör:

Vänföreningen Litteraturhus Nynäshamn)

 

Skådespelaren Linda Kumlin berättade med stor glädje och inlevelse om hur det var att spela i Strindbergs dramer och komedier. Hon valde även att gestalta huvudpersonen i ett mindre känt men likväl mångtolkat teaterstycke "Den starkare".

121014

Biblioteket

Varför ny stadsdel vid Hamnviken?

Anna Ljungdell, kommunstyrelsens ordförande debatterade med en grupp medlemmar i Tankesmedjan, som gjort en utställning om detaljplansförslaget om Hamnvik.

 

Ulla Tengling ledde samtalet och publiken var aktiv med frågor. Ett förslag från publiken var att kommunen borde köpa in marken och göra naturreservat av hela Lövhagenhalvön. Ett annat var att Skärgårdsstiftelsen borde äga och förvalta området.

 

Enligt Anna Ljungdell har exploatören NCC ställts inför hårda krav från kommunen, och ärendet är ännu inte klart.

121029

Skärgårdshotellet

"Kritisk betraktelse över socialdemokratins framtid"

Kjell Olof Feldt talade utifrån sin nya kritiska bok om "socialdemokratins seger och kris". Han försökte förklara orsakerna till  framgångsperioden 1930 - 1990 och den efterföljande perioden när förtroendet för partiet eroderades.

 

Några frågor som kom upp var bristen på samtal om politiken inom rörelsen, "monsterbankerna" som borde delas upp i delar med traditionell bankverksamhet och delar med fondförvaltning och spekulation. Även om den bristande viljan att betala skatt för ökade behov i t.ex. äldreomsorgen. Dessutom urholkningen av skattereformen som gick ut på att skatt ska läggas på konsumtion, inte på arbete och kapital.

Men vinster i välfärden såg Feldt inte som ett problem.

130127

Biblioteket

"Därför lämnade jag islamismen"

Mohamed Omar berättade först om sin uppväxt med både svenska, iranska och kenyanska rötter. Han läste en dikt ur sin diktsamling "Tregångare".

 

  Mohamed svarade på frågor om skillnaden mellan islam och islamism, liksom om fundamentalismens roll under den "arabiska våren".

 

Mötet avslutades med många frågor från den engagerade publiken.

130220

Biblioteket

"Biblioteket - Varför För vem?", ett öppet samtal om biblioteket i demokratins tjänst

Panelen bestod av Gunilla  C Carlsson, ordförande i Riksdagens kulturutskott, gymnasisten Nicholas Nikander, Maria Strömkvist, ordförande i Nynäshamns kultur- och fritidsnämnd, samt Inger Edebro Sikström, bibliotekschef i Umeå samt 1:e vice ordförande i Svensk Biblioteksförening.

 

   Alla var överens om bibliotekets viktiga roll.  

Men bakgrunden till mötet var trots det de nedskärningar som biblioteket i Nynäshamn tvingas göra under året. Kommunens dåliga ekonomi drabbar även kulturen.

 

Maria Strömkvist menade ändå att de penningmässiga resurserna inte är det viktigaste utan att "nya idéer", ideellt arbete m.m. kan utgöra lösningar.

 

Från kulturförvaltningen framhölls att öppettiderna inte är så dåliga som det påstås (kvällstid två dagar i veckan, samt lördagsöppet). Dessutom har utlånsfrekvensen ökat i motsats till trenden i riket som helhet.

 

Tankesmedjan har inte fått gehör för att införa öppet på söndag eftermiddagar, med hjälp av föreningslivet.

130321

Skärgårdshotellet

"Vad kan EU göra för jämställdheten?"

EU-parlamentarikern Mikael Gustafsson,

nynäshamnare och vänsterpartist berättade om arbetet i EU-parlamentet, speciellt i det utskott för jämställdhet som han är ordförande för.

130423

Mysingen i Folkets Hus

"Dagis på dekis"

En panel med representanter för föräldrar, personal, politiker och tjänstemän diskuterade det missnöje som råder med för stora barngrupper i förskolan.

 

130612

Missionskyrkan

"Kan ett nytt sätt att bruka jorden förbättra världen"

Oloph Fritzén berättade om sitt nya jordbruksprojekt i Arbottna på Muskö. Målet är att förbättra kontakten mellan jordbruket och konsumenter geno delägarskap. Nya metoder ska användas inspirerade av den forntida "megafaunans" kollektiva betande av marken, flyttande till andra ställen och återvändande när gräset vuxit upp igen.

 

130903

Skärgårdshotellet

"Korea - ett delat land i strid mot folkets vilja"

Christer Lundgren, ordförande i Svensk-Koreanska föreningen, berättade om Koreas historia. Den bakgrund som behövs för att förstå dagens spända läge på halvön.

 

Korea har en mycket gammal historia av enat land. De japanska kolonialisterna försökte utplåna den koreanska kulturen, inklusive språket. Den nationella rörelsen under andra världskriget befriade självt landet, men amerikanerna landsteg som ockupanter, och allierade sig med den reaktionära Syngman Rhee-regimen. USA:s mål med Koreakriget var bl.a.  att skapa en språngbräda för ett anfall mot Kina. Kriget bedrevs som ett terrorkrig mot civilbefolkningen.

 

USA har fortfarandebefälet över den sydkoreanska krigsmakten, och utför regelbundet provokationer mot Nord-Korea.

 

Många frågor under frågestunden handlade om karaktären hos regimen i norr. Christer Lundgren menade att den långa konfucianska traditionen präglar landet.

 

 

131010

Viakyrkan

 "Jag drabbades av en ohygglig sanning"

Lotta Åkerberg berättade om chocken iatt upptäcka hur sonen missbrukat narkotika under en tid och lyckats dölja detta. Han hade blivit skyldig leverantörerna massor med pengar. Men hon berättade också om hur sonen hjälptes till behandling på ett behandlingshem.

Under diskussionen efteråt bekräftades bilden av förebyggande personal inom kommun av hur lätt det är idag att få tag på narkotika i Nynäshamn. Nätet är troligen idag den främsta distributionskanalen.

131015

Skärgårdshotellet

 "Vad gjorde det kommunala bostadsföretagets personal i Paris?"

Nynäshamnsbostäders VD Greger Nilsson och styrelseordförande Gunnar Karlsson svarade på frågor om personalens resa, som blivit omskriven i DN och andra riksmedia. De ansåg att resan var befogad och att inga större fel begåtts.

 

En fråga som kom upp i diskussionen var relationen mellan kommunen som huvudman och aktiebolaget Nybo. Finns det klara direktiv? Bolagiseringen av kommunal verksamhet ifrågasattes, liksom försäljningen av lägenheter.

 

 

131106

Biblioteket

"Varför Norvik?" 

Den pensionerade läkaren och miljöaktivisten Anders Grenfors intervjuades och berättade om sitt miljöengagemang. 2008 besökte han en utställning om den nya storhamnen i Norvik, och fick en chock över det dåliga beslutsunderlaget. Prognoserna över befolkningsutvecklingen i Nynäshamn var t.ex. helt orealistiska. Därefter har Anders nästan på heltid ägnat sig åt att bevaka frågan och väcka opinion.

 

Två av de viktigaste orsakerna till Anders kritik är dels hotet mot den unika våtmarken Alhagen och dels den kraftigt ökade långtradartrafiken från hamnen på vägarna 73 och 225 mot Stockholm och Södertälje.

 

Ett argument för storhamnen som fördes fram av en lokal politiker var den växande befolkningen i Stockholms län, som "kräver varuförsörjning". Däremot invändes bl.a. att storhamnen är kraftigt överdimensionerad och att det inte finns någon marknad för den genom att inga rederier uttryckt intresse för den. 

 

131127

Nynäshamns kyrkas församlingshem

"Vem sätter pris på själva människovärdet?"

Paneldebatt, med utgångspunkt i Kalla fakta-programmet om kommunernas försök att komma ifrån ersättningar enligt LSS-lagen. Exemplet Nynäshamn togs inte upp konkret i diskussionen som kretsade kring frågan om vad människovärde är egentligen och hur det kan motiveras.

 

Panelen bestod bl.a av Ola Hägg, ordförande i socialnämnden och Catrine Ek, ledamot. Ulla Tengling och Bertil Flodin från Tankesmedjan höll i diskussionerna.

131204

Viakyrkan

"En hemtjänst på marknadens villkor eller Valfrihetens grymma ofrihet"

Föredrag av Annette Thörnqvist, som forskat om LOV:s (lagen om valfrihetssystem) inverkan på arbetsvillkoren för hemtjänstpersonalen.

 

Annette redogjorde för lagens bakgrund och tillkomst. De utgör en ny form av privatisering, som efterträdde kommunernas entreprenadupphandlingar från främst stora privata företag.

 

LOV motiverades bl.a. med att konkurrensen mellan privata företag skulle gynna personalen. Men i praktiken har lagen inneburit ökad stress, osäkrare anställningsformer och ibland t.o.m. rent utnyttjande av människor i arbetsmarknadsåtgärder.

140203

Viakyrkan

"Kan en valrörelse bli klok, anständig och engagerande?"

Föredrag av Elizabeth Walentin, som deltog i Obamas två presidentvalskampanjer.  

 

Frågan om vi kan lära oss något från USA väckte häftig debatt. Walentin var skeptisk till den svenska traditionen med valstugor, där man får svar på faktafrågor om partiernas syn. Den amerikanska traditionen är att trycka på kandidaternas personlighet och på känsloengagemang. Alla var inte övertygade om att det är rätt väg att gå även i Sverige.  

140324

Skärgårdshotellet

"Är Ryssland mer än Putin?"

Stefan Lindgren berättade för en talrik och intresserad publik om Rysslands, Ukrainas och Vitrysslands historia. Samtalet efteråt kom in på den aktuella frågan om Krims införlivande i Ryssland, om Jeltsin och Sovjets kollaps m.m., oligarker, demokrati, korruption, m.m.

 

140407

Biblioteket

"Vad kan vi lära av krisen i Grekland?"

Kajsa Ekis Ekman berättade om sin bok "Skulden" och sina många  resor till Grekland efter 2011, då Grekland på ett brutalt sätt tvingades acceptera "trojkans" diktat om nedskärningar och privatiseringar.

 

Hon visade med officiell statistik från EU att propagandan från press och politiker mot "lata greker", "som går i pension vid 40" inte stämde.

 

En bild från krisens Grekland idag (där EU:s svångrem lett till kraftig höjd statsskuld, inte lägre) är människor med kostym, mobil och dator som rotar efter mat från containrar.

 

Krisen måste analyseras på tre nivåer enligt Kajsa Ekman: som en specifikt grekisk kris, som en kris för EU och euron, och slutligen som en kris för kapitalismen som utlöstes av finanskraschen på Wall Street 2008.

140429

Skärgårdshotellet

"Vad händer med demokratin i en globaliserad värld?"

Journalisten och författaren Bror Perjus berättade om två tendenser i dagens värld: politisk demokratisering och ekonomisk globalisering.

Militärdiktaturer i Latinamerika och även i Europa har försvunnit. Samtidigt har den ekonomiska maktkoncentrationen nått extrema nivåer, där ett par tusen personer kontrollerar ekonomin i en värld där nationaliteten hos direktörerna inte längre spelar någon roll.

 

Svaret borde vara en "global demokratisering". Demokratins grund är alltid en stark fackföreningsrörelse.

 

Under frågestunden försvarade Bror Perjus bl.a. EU som politiskt projekt och kritiserade vänsterns EU-skepticism. Han trodde inte längre på löntagarfonderna, "det måste finnas privat kapital inom media", och uttryckte skepsis mot tanken på medborgarlön.

140515

Skolgatan 1

"Vad händer med den svenska skolan?"

Sten Svensson, som fick ersätta Per Kornhall i sista stund, redogjorde med en mängd diagram hur ojämlikheten ökat  mellan kommunala skolor och s.k. fristående skolor. Detta har skett  efter att det fria skolvalet infördes och stora skolkoncerner lagt beslag på de  "attraktiva" skolorna.

 

Eleverna i dessa populära skolor får bättre betyg, då det är föräldrar med högre utbildning som skickar sina barn dit. Genom att de elever som blivit kvar i kommunala skolor har föräldrar med lägre utbildning så får de inte draghjälp från eleverna med bättre förutsättningar. Det är orsaken till att resultaten i Pisaundersökningarna sjunkit sedan 90-talet, inte bara i de "sämre" skolorna utan även i genomsnitt. (I matematik har resultaten sjunkit även i de "bästa" skolorna!)

 

Effekten av lägre standard på lärarutbildningarna har ännu inte slagit igenom, men kommer att förvärra problemen  i framtiden.

 

Svensson trodde inte att kommunaliseringen inte haft någon betydelse för de sjunkande skolresultaten.

 

140619

NSS klubbhus, Ringvägen

"Varför var vikingarna så skickliga på sjön?"

Öppet möte med Jan Mellring

 

Hur tänkte vikingarna när de byggde sina båtar? Och varför valde de vissa farleder? Nynäshamnaren Jan Mellring kan sin vikingasaga och bygger båtar efter tusenåriga förlagor

Välkommen att lyssna till honom; en resa i ord och bild.

 

140827

Viakyrkan, Nynäshamn

"Kan EU förändra förlegade könsroller?"

Öppet möte med Mikael Gustafsson

 

Mikael Gustafsson, som varit ordförande i EU-parlamentets jämställdhetsutskott, talade. Frågor som våld i nära relationer och olika sorters feminism togs upp.

140909

Skärgårdshotellet, Nynäshamn

"Politik eller marknad Medborgare eller kund?"

Valdebatt med företrädare för representanter för partierna i kommunfullmäktige.

141011

Viakyrkan, Nynäshamn

"Kampen om fred"

En heldag med tre föredrag, paneldebatt och publikfrågor. Soppa med smörgåsar serverades för en billig penning.

Henrik Halvardsson från den Kristna fredsrörelsen berättade om konkret fredsarbete i Colombia, om barnperspektivet i fredsarbetet.

Agneta Norberg från Sveriges fredsråd, talade engagerat om USA:s och NATOs roll, USA:s baser runt omkring i världen. Hon tog upp för de flesta okända fakta om satelliternas betydelse för dagens krigföring.

Thage G. Peterson höll ett inspirerande tal som inte bara kritiserade riksdagens samtliga partier, speciellt då det gäller Sveriges deltagande i USA:s krig i Afghanistan.  Men han framhöll också vikte av förebilder och att det behövs en återgång till Palmes politik, att satsa på förhandlingar, diplomati istället för vapenskrammel och skrämselpropaganda.

141027

Skärgårdshotellet, Nynäshamn

"Om framtidens Nynäshamn: Är det här vad folket vill ha?"

Medlemmar i Tankesmedjans styrelse, Ulla Tengling, Margareta Björnson, Bertil Flodin, Tommy Bagge och Hannu Komulainen,  berättade först om sina reaktioner vid läsningen av förslaget till "Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad".

 

Publiken kom sedan in, liksom projektledaren för planen, Heli Rosendahl och politikern Daniel Adborn.  Maret Ekner höll en slutbetraktelse om märkvärdiga träd i Nynäshamn.

 

Några frågor som kom upp:

 

Är målet om 4000 fler invånare i staden 2030 realistiskt eller ens önskvärt?

 

Blir det ändå inte marknaden som bestämmer?

 

Det av politiska skäl uppskjutna byggandet av hus nära NSS, vid Strandvägen, gymnasiets placering, cykelnätet, segregationen i både norra och södra delen, de fortsatta planerna för stadsdel vid Hamnviken, förskolors fritids,  resp. skolors utbyggnad, m.m. m.m. var frågor som diskuterades.

141204

Viakyrkan

"Är mannen farlig - eller är det mansrollen som är farlig?"

Talare: sexologen Salar Shalmashi, verksam vid Järva mansmottagning