Tankesmedjan Nynäshamn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muslimska imamer och politisk filosof i het debatt om humanism i vår tid!

Svaret på vad begreppet humanism rymmer är långt ifrån entydigt.

Den saken vara fyrtiotalet engagerade och debattlystna åhörare och särskilt inbjudna debattörer absolut överens om när Tankesmedjan Nynäshamn arrangerade en samtalskväll på temat ”vad är humanism i vår tid”,  i Hyresgästföreningens lokal på Björn Barkmans väg i Ösmo, torsdagen den 19 januari.

De särskilt inbjudna var de muslimska imamerna Mohammed Laallam, Karim Laallam och Rajai Bembli, verksamma i hela Storstockholmsområdet, samt den politiska filosofen Rebecca Hybinnette från Stockholm. Sistnämnda deltog främst som representant för organisationen Humanisterna, den sammanslutning som förr gick under namnet human/etiska förbundet och där verksamhetsidén handlar om att staten ska förhålla sig neutral till all slags religionsutövning.

-          Men här och nu talar jag nog lika mycket för mina egna uppfattningar som Humanisternas , det ligger i humanismens natur, förkunnade Rebecca Hybinnette.

 

Bland det hon själv då stod för var att humanism, i djupaste mening, var svår att förena med någon annan filosofi än den marxistiska. Den humanism som Humanisterna dock i allt förespråkar är mera vidöppen än så, med stark tonvikt på all slags vetenskap.

På frågan om inte också en övertro på vetenskapen kan leda till dogmatism – och sluta i nästintill religiösa dimensioner, just det Humanisterna säger sig vara emot, svarade Hybinnette att risken alltid finns, och la därför till att alla vetenskapliga rön alltid måste ifrågasättas. Inget får tas för givet.

Och när en annan fråga kom i dagen – där Humanisterna i sitt idéprogram förfäktar aktiv dödshjälp - brände det tillordentligt.  Men inte för Rebecca Hybinnette:

- Jag ser det som en fråga  för individen, inte för samhället. Konstigare är det inte.

En stark och spontan reaktion kom dock från imamen Karim Laallam, som förklarade att all form av dödshjälp är en dödssynd, ett sätt att sätta sig över Gud. Hans ord väckte också genklang i den aktiva publiken:

-Det  är ju en hyperkänslig fråga bland oss läkare just nu!

Att islam och imamer är en lika svensk företeelse som pingstkyrkan och svenska pastorer, stod kanske inte helt klart för alla närvarande. Särskilt inte när de tre imamerna förväntades förklara jakt på kristna i Nordafrika under senaste året: - Vi kan inte ta ansvar för alla de brott som sker i religionens namn!

Och den deltagare som läste högt ur koranen om stening, och ställde det i relation till begreppet humanism, fick strax veta att samma Koranen även rymmer texter om tolerans och humanism.  Det vill säga, samma mix som i bibeln.

-          Men för att vi ska förbli medmänskliga, humanistiska, måste vi ständigt inspireras av Koranens texter, och leva enligt dem, förklarade Imam Rajai Bembli.

 

En åsikt som fick Birgitta Hybinnette att snabbt replikera:

-          Det är just där vi skiljer oss åt. Jag har moralen inom mig, inte in någon som helst skrift.

 

Samtalskvällen avslutades med ett varmt tack till de särskilt inbjudna – som kommit till mötet utan några som helst anspråk på ersättning . Tankesmedjan Nynäshamn uttryckte även sin uppskattning genom att överräcka diplom till var och en av debattörerna.

 

Text : Ulla Tengling