Möte om Korea väckte intensiv debatt


 Det var på Sydkoreas roll, som ett militärt fäste för USAs  kärnvapenstrategi  i Asien, som journalisten Christer Lundgren, tillika ordföranden i Svensk-Koreanska föreningen lade tonvikten när han besökte Tankesmedjan Nynäshamn den tredje september för att tala inför en engagerad publik under rubriken ”Korea – ett delat land mot folkets vilja”.


Anförandet inleddes med en i långa stycken annan historiebeskrivning än den gängse när det gäller den politiska utvecklingen på den Koreanska halvön. Att exempelvis Koreakriget, från 1950 till 1953, skulle ha inletts genom anfall från Nordkorea var och är inte sant enligt Christer Lundgren. I stället var det Sydkoreas provokationer som startade ett krig som de facto fortfarande pågår, därför att USA vägrar att skriva under ett fredsavtal. Nordkoreas militära hot bör därför följdriktig förstås i skenet av detta förhållande, fortsatte han.


En intensiv diskussion, och ett starkt ifrågasättande följde efter anförandet. Det var dock inte USAs krigshandlingar som sattes ifråga - utan bilden av Nordkorea . Varför detta stängda land, denna devota hyllning till den store ledaren, stort demokratiunderskott, militärmarscher, hunger, arbetsläger?  Nej – några heltäckande svar stod inte till buds. En gammal konfuciansk kultur löd en del av svaret. En annan del handlade om en cementerad förebild, en förgrovad imitation av gamla Sovjet.


Mötet avslutades med ett varmt tack till föredragshållaren, med ett personligt diplom, där det klart framgick vilken omistlig del det öppna och kritiska samtalet är för varje demokratiskt och hederligt samhälle. Ett varmt tack riktades också till publiken, och inte minst till Marita Andersson, Skärgårdshotellet, som generöst hade upplåtit en utmärkt lokal för kvällens möte


Bildtext: Journalisten tillika ordföranden för Svensk-Koreanska föreningen, Christer Lundgren, gav en annan version än den gängse när det gällde Koreas historia.


Text: Ulla Tengling, ordförande Tankesmedjan Nynäshamn