Om

Tror du på det kritiska samtalet?

Är du intresserad av att möta andra som i likhet med dig själv reflekterar över samhällsfrågor i stort och smått, och som ser ett värde i att respektera andras uppfattningar på samma sätt som du själv vill bli respekterad för dina åsikter? Då är du välkommen som medlem i Tankesmedjan Nynäshamn.

Tankesmedjan Nynäshamn föddes för några år sedan som ett nätverk mellan företrädare för biblioteket i Nynäshamn, Kvinnocafeét i Backlura och kulturorganisationen RiksSkådebanan. I dag har nätverket utvecklats till en mera stabil organisation med enskilda medlemmar, där den väsentligaste uppgiften fortfarande är att skapa rum för fördjupade samtal i en demokratisk anda.

Tankesmedjan Nynäshamn har under de senaste åren ordnat en rad föreläsningar i frågor som spänner över hela klaviaturen, från utrikespolitik till medborgarlön och drömtydning. Det viktiga har varit att gå under ytan, ställa följdfrågor och undvika propaganda.

Första söndagen i månaden har föreningen ordnat politiskt café, som numera har utvecklats till politiskt och filosofiskt café – med det yttersta syftet att låta allas tankar komma i dagen. Och där politik inte får förväxlas med polemik.

 

 

 

Ännu en aktivitet har varit studiecirkeln som gått på djupet i olika frågor.  Det har t.ex. handlat om de politiska ideologiernas framtid, om välfärdsstatens framtid, om ekonomi i allmänhet och om växande fascism och främlingsfientlighet.

 

Genom medlemsskap stödjer du föreningens verksamhet. Som medlem kan du också påverka föreningens verksamhet. Du får också regelbundet veta vad styrelsen arbetar med, inbjudningar till föreläsningar, studiecirklar mm. och du får kallelse till årsmötet som anordnas före mars månads utgång varje år.

"Tankesmedjan Nynäshamn är en fri, demokratisk,

oberoende och öppen ideell förening. Föreningen verkar för att försvara och stärka de demokratiska fri- och rättigheterna liksom mänskliga rättigheter genom kritiska studier och samtal."

 

Enklast blir du medlem genom att sätta in minst 100 kronor på Tankesmedjan Nynäshamns plusgirokonto 556102-2. Ange att det gäller årsavgift och skriv emailadress (alternativt postadress), så att vi kan nå dig.