Tankesmedjan Nynäshamn

 

 

 

 

 

 

Följande insändare var införd i NynäshamnsPosten i början av augusti 2012, som ett inslag i opinionsarbete som Arbetsgruppen mot exploatering av Hamnviken genomförde. (NCC skrinlade sina planer drygt 6 månader senare, och sålde sedan marken till  Nordstjernan, som också ingår i Johnsonkoncernen.)

 

 

Gäller inte lagen även för NCC?

Som bekant är planerna på byggande av bostäder på norra delen av Lövhagenhalvön, återigen på tapeten. Första gången, på 90-talet, stoppades planerna tack vare den folkstorm som uppstod. Andra gången, på 2000-talet, lades de på is efter ett starkt folkligt motstånd. Och nu är det dags igen!

Egentligen borde frågan vara självklar. Utvidgat strandskydd gäller ju för Hamnvikens södra strand på grund av områdets värdefulla natur.

Lagen är kristallklar.  Miljöbalkens 15 paragraf säger utan krusiduller att inom "ett strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras".  Där får inte heller "åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- växtarter".  Men det bryr sig exploatören NCC inte om, och inte heller deras springpojkar bland kommunens bestämmande politiker!

Men om lagens bokstav inte faller en på läppen, så kan man ju leta efter kryphål... Och visst kan länsstyrelsen ge dispens. Men då krävs det starka skäl. Det räcker inte att NCC vill tjäna pengar på sin mark!

Undantag kan ges för "försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg". Man skulle också kunna tolka lagen som att undantag kan ges om det inte går att bygga någon annanstans. Och det var det som kommunen tog fasta på i sin förra dispensansökan, då man försökte lura i Länsstyrelsen att Nynäshamn på grund av sitt geografiska läge måste expandera söderut!

"Nynäshamns läge på en smal landtunga  omgiven av vatten i öster och väster göra att staden har begränsade förutsättningar att växa åt olika håll. I norr begränsas staden av befintliga industriområden, skyddszoner, vägar, spårområden och privat mark."  Med tanke på nuvarande byggplaner norrut undrar man om kommunen har mage att även i den kommande dispensansökan bluffa på samma sätt...

Länsstyrelsens handläggare gick inte på det här resonemanget förra gången, men den politiskt tillsatta styrelsen visade sig mera lättövertalad (eller lättlurad?) . Men naturvårdsverket överklagade direkt och frågan avgjordes aldrig av regeringen.

Frågan är enkel: gäller lagen för NCC eller inte?

Hannu Komulainen