Tankesmedjan Nynäshamn

 

 

 

 

 

 

"Ålderschocken" är bara skrämselpropaganda!

 

 

Vi är en grupp i Tankesmedjan Nynäshamn, som studerat boken ”Välfärdsmyter” av Daniel Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia och lektor vid Malmö Högskola. Han kom med uppseendeväckande påståenden på sitt föredrag i Nynäshamn i oktober förra året, och vi ville ta reda på om de verkligen stämmer. Chockerande nog har vi kommit till resultatet, att bokens beskrivning stämmer helt med de officiella utredningar som det hänvisas till i boken.

Tesen som boken ”Välfärdsmyter” driver,  är att den opinionsbildning om ”ålderschock” och ”försörjningsproblem”  och att ”vi inte har råd” med välfärden längre - handlar om att "skapa krismedvetande"  för att få svenska folket att gå med på försämringar. Fredrik Reinfeldts  försöksballong  om pensionering vid 75 är ett aktuellt exempel på detta.

Det  ena  huvudargumentet för dem som anser att vi inte kommer att "ha råd",  är det s.k.  ”demografiska problemet”.  Andelen personer som måste ”försörjas” av dem som arbetar,  påstås  öka oroväckande mycket med den stigande medellivslängden. 

Men det "demografiska" argumentet stämmer inte. Att som anhängarna av argumentet, räkna med "försörjningskvoter" mellan andelar av befolkningen i olika åldrar, är missvisande - utom möjligen för stenålderssamhällen. I stället måste man utgå från vad det kostar i kronor och ören att ”försörja” barn och pensionärer.

Om man alltså  i stället gör seriösa beräkningar utifrån prognoser över befolkningsutveckling och BNP (bruttonationalprodukt),  visar det sig att det ”demografiska problemet” försvinner!  Sådana beräkningar kan man hitta i de källor som Ankarloo använt, i regeringens proposition 2009/10, i SKL:s utredning ”Framtidens utmaning – Välfärdens långsiktiga finansiering” och i långtidsutredningen 2008. Ändå fortsätter ledande politiker och statliga myndigheter som Pensionsmyndigheten använda detta argument - mot bättre vetande!

Borgkommissionen, ett samarbete mellan socialdemokratiska tankesmedjan Arena och nyliberala Timbro, varnade i sin rapport för att antalet personer över 85 år kommer att öka med 67 % mellan 2020 och 2035. Men man glömde att nämna att detsamma skedde mellan 1990 och 2010, från 150 000 personer till 250 000. Men har  det blivit några katastrofala skattehöjningar? Tvärtom,  skattekvoten, skatternas andel av BNP,  sjönk drastiskt från 54 % till 46 %!

Det andra huvudargumentet för att det skulle existera ett  ”finansieringsproblem” är ett teoretiskt trolleritrick, det s.k. ”tjänstedilemmat”. Med detta menas att då produktiviteten stiger betydligt långsammare i offentlig sektor än i privat industri, så kommer skattekvoten att behöva stiga. Enligt de värsta skrämselpropagandisterna kommer skatterna till slut att motsvara 100% av BNP.   Ju rikare ett land blir desto mindre skulle det alltså ha råd med sjukvård, skolor och äldrevård: ett resonemang som man nog bör vara nationalekonom för att svälja.

Propagandan för höjd pensionsålder och privat finansiering av äldreomsorgen utgår inte från verkligheten. Istället handlar det om att få  svenska folket att passivt acceptera nedrivningen  av det som kallats den ”svenska modellen”, nämligen att sjukvård, skola och omsorg ska vara jämlik och fördelas efter behov. Principen har  uttryckts som  att  ”endast det bästa är gott nog åt folket”. 

Det är dags att etablissemanget slutar vilseleda det svenska folket! Det finns faktiskt ett jättelikt  ”reformutrymme” som politiker och media inte berättar om.  Nedskärningarna av välfärden som genomförts är helt enkelt onödiga. Visste du t.ex. att (sid 88 i ”Välfärdsmyter”):

  • Den svenska "statsskulden" (egentligen statens, landstingens och kommunernas skuld) är idag ca 45 % av BNP, långt under EU:s maxgräns på 60 %. Ränteutgifterna är därför små.
  • 45 % är en bruttosiffra. Har man lånat till t.ex. ett hus, så kan man inte bara räkna med skulden till banken, utan också ta hänsyn till värdet på huset. 
  • Staten har stora tillgångar i form av aktier och obligationer i pensionsfonderna. Den intressanta siffran är därför skillnaden mellan den offentliga sektorns fordringar och skulder.  Och då visar det sig att fordringarna är större än skulderna.  Överskottet motsvarar hela 11,9 % av BNP! 
  • Anders Borgs fortsatta "samlande i ladorna" kommer enligt regeringens egna prognoser att leda till att detta överskott hamnar på gigantiska 44,6 %  av BNP år 2050.
  • Dessutom kommer den nuvarande politiken enligt prognoserna att leda till  att samhällets alla skulder, som alltså idag är 45 % av BNP, kommer att  ha betalats av helt och hållet till 2050.   Men inte nog med det -  dessutom beräknas ytterligare en summa motsvarande 11,3 % av BNP  helt i onödan öka statens förmögenhet istället för att användas för människors behov.

Är det som vi i studiecirkeln tror, att vi är lurade av skrämselpropagandan? Vi uppmanar alla, politiker och allmänhet att sätta sig in i dessa frågor. Tankesmedjan Nynäshamn kommer att ordna fler studiecirklar - kom med och studera och diskutera!

Studiecirkeln om "Välfärdsmyter" i Tankesmedjan Nynäshamn
Margareta Björnsson, Bo Johansson,  Hannu Komulainen, Birgitta Pettersson Launy,  Gunnar Nilsson, Anita Persson, Mia Maria Rosenqvist, Kerstin Spetz, Inga Svanberg, Kerstin Welin