Tankesmedjan Nynäshamn

 

 

 

 

 

 

Kultur är

att göra

och beröra


Konsthallen är fullsatt – och han gör stor entré. Nu är han i centrum denna novemberkväll, Anders Grenfors. Han är särskilt inbjuden av Tankesmedjan Nynäshamn för sitt absoluta engagemangs skull, för sin vilja, sin klarsyn, sin envishet och för sina kunskaper. Ämnet är Norvik, den tänkta storhamnen i Nynäshamn. Samtalet och frågorna handlar om hur det hela började, om hur kommunen beslutat om en detaljplan, utan att ta särskilt stor hänsyn till projektets detaljer, om kammarkollegiets starka ifrågasättande, om miljööverdomstolens omprövning av miljödomstolens beslut.

 

Och han kan hela historien. Ha! Säger han och svänger ut med armen när någon allra längst fram undrar över hur storhamnsprojektet förhåller sig till Nynäshamns kommuns idé om att kommunen är en ekokommunen. Pust, säger han när han än en gång ska berätta om Stockholms hamnar, om Trafikverket, om våtmarkernas sårbarhet, om vägar som inte bär och om lögner, taktik och om önskedrömmar. Men han gör det; han berättar. De som är där ska få veta. Det är en hederssak. Scenen är hans. Tiden går fort – och kvar finns säkert hos de allra flesta en uppfattning om att det här med storhamnen Norvik blir nog aldrig av.

 

I publiken fanns samlad erfarenhet av samma tyngd som Grenfors egen vilja att gå på djupet i sak, och i rättssak.

Och efteråt talar vi med varandra om ett engagemang som inte låter sig tystas, trots att han hade tänkt sig en helt annan och mycket lugnare pensionärstillvaro än den här. Född in i en juristfamilj, själv läkare, har han inga problem med självförtroendet, och därför inte heller med ödmjukheten inför till synes oöverstigliga samhällsproblem.

 

Men det är en sak som han inte fixar – det är skrattet, nonchalansen, oviljan att se det komplexa bland dem som faktiskt äger den politiska makten. Han drar inte alla över en kam. Det finns gott om hyggliga undantag.

Och här möts vi – Tankesmedjan Nynäshamns kultursyn, där kärnan är demokrati och fördjupade samtal, och Anders Grenfors absoluta vilja att reda ut vad som är sak, och vad som är motiv i frågor som berör på bredd och på djup.

Han starka drivkraft är att ta tag i det sega, att dra upp det unkna ur den våta jorden. För att sedan presentera nya tankar och nya perspektiv i frågor där svaren först kan verka mycket enkla och entydiga.

 

Det som kallades kulturveckorna i Nynäshamn är över. Men kulturuppgiften består. Och då handlar det inte om dekoration och yta – utan om djup, allvar och innehåll. Och ett ständigt ifrågasättande av det som sker. Överallt i samhället. I stort och i smått. Men för att hamna där; under ytan, så behövs den bestämda viljan – att vilja se, vilja höra - plus bildkonst som upprör, och berör, litteratur som förgör, och berör, musik som stör och berör.

 

Och människor som gör, och berör! Tack Grenfors!


Ulla Tengling

Ordförande

Tankesmedjan Nynäshamn