Galleri

Thage G. Petersson och Agneta Norberg, fredsmötet 141101

Debatt om förslaget till översiktsplan, FÖP:en, 141127

Anders Björnson och Ture Hagman, Östersjödagen, 160924

Beryl Otumba, om flyktingmottagandet, 151001

Gymnasiedebatt, 160519

Man kan även kontakta styrelsen via email-adressen:

info@tankesmedjannynashamn.se

Jakob Hilding, om Ryssland bortom propagandan, 150414

Lars Rydén om klimathotet, feb 2016

Henrik Belfrage, Våld i nära relationer, 

160525

Gunnar Björnsson om "Ansvar - mitt, någon annans?", 151010

Biskop emeritus Hans-Erik Nordin om kyrkligt/sekulärt, 151101