Hänt


2019-05-09

Nynäshamn och EU


9 maj 2019 hade ordnade Tankesmedjan en diskussion inför EU-valet 26 maj på Jannis café. Roland Steen höll en uppskattad presentation av ett projekt för landsbygdsutveckling på Landsort i Nynäshamns kommun. När stöd från EU kom med i bilden blev allt mycket mer tungrott och besvärligt! Olika allmänna aspekter på EU diskuterades också såsom EU:s militarisering, de kulturella skillnaderna mellan olika delar av det geografiska området, klimatet inklusive kärnkraftsfrågan,  erfarenheter från landsbygdsutskottet under förra valperioden, m. m...


2019-10-02

Hur arbetar kommunen?


Tre tjänstemän från kommunens kansli, Christian Wigren, Yvonne Persson och Sanna Johansson höll en presentation om hur Nynäshamns kommun är organiserad (komplicerat!), om de olika lagar och förordningar som begränsar kommunens självstyrelse, om jävsbestämmelser och hur upphandlingar fungerar. Presentationen var delvis densamma som hölls för de nyvalda politikerna efter förra valet, men innehållet var nyttigt även för vanliga medborgare! (En intressant detalj: en kommunstyrelse är formellt en nämnd bland övriga under kommunfullmäktige. Det är alltså lite missvisande att jämföra dess ställning med regeringens relation till riksdagen.)


Bläddra i nedanstående dokument om alla våra utåtriktade möten sen begynnelsen! 

För bilder från några av dessa möten, se menyvalet Galleri!

Man kan även kontakta styrelsen via email-adressen:

info@tankesmedjannynashamn.se