Tankesmedjan Nynäshamn

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från Hamnviksområdet

 

I den här skogen inom strandskyddat område är det meningen att det ska byggas bostäder! (Den femte bilden visar Hamnviksvägen som ska breddas enligt detaljplanen.)

 

Detaljplansdokumenten finns på kommunens hemsida.