Kontakt

Styrelsen för Tankesmedjan Nynäshamn består f.n. av:

Bertil Flodin, ordförande, bertil_flodin@hotmail.se

Hannu Komulainen, kassör, hannu.komulainen@comhem.se

Jan Mellring, janmellring@gmail.com

Åke  Svensson, akesven46@gmail.com

Ingemar Carleman, ingemar@carleman.se


Man kan även kontakta styrelsen via email-adressen:

info@tankesmedjannynashamn.se