Mannen med mikrofonen: Daniel Adborn, ansvarig politiker, i full färd med att försvara den "fördjupade översiktsplanen"
för Nynäshamns stad.
Från vänster till höger medlemmar ur styrelsen för Tankesmedjan, som läst planen och förde fram kritiska synpunkter:
Tommy Bagge, Bertil Flodin, Margareta Björnson och Hannu Komulainen. Längst till  höger samtalsledaren, Tankesmedjans
ordförande Ulla Tengling.

 

Som vanligt fick publiken komma in med frågor och inlägg. Här Lena Werleman vid mikrofonen. Till höger om henne, Heli
Rosendahl, projektledaren för översiktsplanen.