Om

Tnkesmedjan Nynäshamn är en oberoende och öppen ideell förening. Föreningen verkar för att försvara och stärka de demokratiska fri- och rättigheterna liksom mänskliga rättigheter genom kritiska studier och samtal."


Genom medlemsskap stödjer du föreningens verksamhet. Som medlem kan du också påverka föreningens verksamhet. Du får också regelbundet veta vad styrelsen arbetar med, inbjudningar till föreläsningar, studiecirklar mm. och du får kallelse till årsmötet som anordnas före mars månads utgång varje år.

Vill du bli medlem? Betala då (minst) 100 kr till plusgirokonto :'

 pg 55 61 02-2.


Ange namn, emailadress och att betalningen rör medelmsskap.

Man kan även kontakta styrelsen via email-adressen:

info@tankesmedjannynashamn.se